MOLNET

På den fallfärdiga scenen (där både Carola och ABBA stått) som inte längre är i bruk deltog Innan Luften Går Ur med en installation.

Festivalen Sunnemoon i Sunnemo, Hagfors, 2018