A.I.R 2020 / 2019

Ett konstnärligt residens i Gustavsfors.
Vårt fokus ligger på att arbeta platsspecifikt, process-orienterat och med deltagande.

Orienteringsfas 7-14 september 2019

(reflexivt: orientera sig) ta reda på var man befinner sig; sätta sig in i något nytt. 

Konstnärerna anländer –  I en vecka genomförs en orienteringsfas. Guidade turer, koordinerade samtal, föreläsningar, brända skogar, bakugn och smältande stål delar tid med individuella konstnärliga processer. 

Utförandefas 9-30 maj 2020

Utförande Jämför: bestyra, effektuera, fixa, fullgöra, förverkliga, genomdriva, genomföra, lyckas med, ombesörja, ordna, prestera, realisera, sätta i verket, uppfylla, uträtta, utveckla, utöva, verkställa, åtgärda

Konstnärerna återvänder. Under denna tre veckor långa period kommer processen vara öppen för publik och medverkan vid flera tillfällen. Ett program för dessa veckor presenteras i början av maj.